Avsluttet prosjekt

Salmodis

Bidragsytere
Oppdragsgiver
SINTEF/Norges forskningsråd
Periode
28.01.2011 - 28.12.2014
Avdeling
Studio Apertura
​Prosjektet skal i samarbeid med en rekke nasjonale og internasjonale forskningspartnere avdekke hvilke strategier oppdrettsnæringen har til rådighet for å hindre og bekjempe fiskesykdommer inkludert lus. Prosjektet har som mål å utvikle beslutningssystemer for næringen og myndigheter.