Har Norge tillit og omdømme som seriøs aktør i havbruk som det kan kapitaliseres på i en internasjonal satsing?

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
Avdeling
Studio Apertura

Navn på arrangementet: Brohodekonferansen 2021

Sted: Frøya

Dato: 28. oktober 2021

ARRANGØR: Brohode Frøya