Pågående prosjekt

MULTI-TECH AQUA - A unified framework for regulation of multi-technology salmon aquaculture

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
01.01.2021 - 31.12.2025
Avdeling
Studio Apertura

MULTI-TECH AQUA / A unified framework for regulation of multi-technology salmon aquaculture
Lakseoppdrett er en svært innovativ industri, mye drevet av miljøutfordringer som lakselus. Lovende innovasjoner innen lukkede akvakultur anlegg og offshore anlegg har dukket opp nylig. Det er over tyve lukkede og semilukkede konsepter i sjø. Fremveksten av nye produksjonsteknologier i havbruk gir samfunnet nye utfordringer når det gjelder å utvikle ny politikk som muliggjør bærekraftig vekst i alle dimensjoner - økonomisk, miljømessig og sosial. Samfunnet har rett og slett ikke et politisk rammeverk som gjør det mulig for havbruksnæringen å bruke riktig miks av teknologier, og tillater næringen å bruke ny lukket teknologi i sjø og offshore anleggsteknologi. Dette prosjektet har som mål å gi ny kunnskap som muliggjør etablering av konsistente regulering av det nye spekteret av akvakulturteknologier.

Prosjektet ledes av Universitetet i Stavanger, og har deltakelse fra laksenæringen, miljøorganisasjoner og kystkommuner. Vi kombinerer økonomi, statsvitenskap og biologiforskning som vil gi ny kunnskap om kostnadene og fordelene ved ny teknologi, inkludert miljømessige og sosiale kostnader og fordeler for samfunnet. Forskningen vil inkorporere miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn som uttrykt i FNs bærekraftsmål. Dagens reguleringer, med mye fokus på lakselus, har blant annet uheldige konsekvenser for velferden til oppdrettslaksen. Vi tar sikte på å foreslå nye reguleringer for havbruk som vil gi lakseselskaper sterke insentiver for å redusere miljøpåvirkningen og innovere.