Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?.

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
Avdeling
Studio Apertura

​FHF Prosjektet "Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen – regelverksforenklinger" har som formål å undersøke hvordan faglig kunnskap og politiske målsettinger har lagt grunnlag for beslutning om, utforming av og praktisering av dagens regelverk. Hovedmålet for prosjektet er å komme med forslag til forbedringer av dagens regelverk og praktiseringen av dette.

Prosjektet skal også vurdere hvordan de foreslåtte forenklingene kan bidra til en mer effektiv og samordnet forvaltning, og større forutsigbarhet for næringsutøverne med tanke på muligheter for utvikling av en robust og bærekraftig næring.