I storm og stille - havbruksbedriften som næringsaktør og politisk aktivist i norsk kystsoneforvaltning

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-15-02024-2
Avdeling
Studio Apertura

Kapittel 12 i boka "Kampen om plass på kysten. Interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanlegging"

Boka er utgitt på universitetsforlaget og kan kjøpes der​. ​