Avsluttet prosjekt

Følgeevaluering MOT-skole som samfunnsbygger

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Sparebankstiftelsen og MOT
Periode
05.09.2018 - 30.06.2019
Avdeling
Studio Apertura
NTNU Samfunnsforskning følger Skaun kommunes implementering av programmet «Skolen som samfunnsbygger» gjennom ett helt skoleår (2018/2019) og ser nærmere på MOTs rolle som en sosial entreprenør. Målet med følgeforskningen er (1) å studere hvordan en sosial entreprenør som MOT jobber, (2) hvordan skolene i Skaun iverksetter programmet og (3) se etter forbedringsmuligheter. Vi observerer aktivitetene i programmet og andre arrangementene og gjennomfører intervjuer med relevante aktører som involveres i programmet både direkte og indirekte. I tillegg tilbyr vi evaluering og veiledning underveis til både kommuner, skoler og MOT ut fra funnene i forskningen. Følgeforskningen vil gi økt kunnskap om samspillet mellom sosiale entreprenører og norske kommuner og videreutviklingen av MOTs arbeid for å utvikle robuste og inkluderende ungdom. ​