Arven fra Trøndelagsmodellen : offensiv og oppdatert forvaltning i Trøndelag

​Havbruksforvaltningen kritiseres med jevne mellomrom for å være for fragmentert og uoversiktlig (se f.eks. Norsk Fiskerinæring 2013/2, s. 29). Det er mange instanser involvert, og søknadsbehandlingen tar lang tid fordi mange skal ha sitt å si på lokalt og regionalt hold og hos de ulike sektormyndighetene. Den siste store endringen i forvaltningsstrukturen skjedde i 2010 da fylkeskommunene gjennom Forvaltningsreformen fikk overført ansvaret for lokalitetsklareringen. Mange var kritiske til at fylkeskommunene skulle ha dette ansvaret og ikke Fiskeridirektoratet som hadde mer kompetanse og erfaring på området. Det har snart gått fire år siden reformen, og det er på tide å se hvordan det gikk.