Avsluttet prosjekt

Lærling mot 2020

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.11.2018 - 01.06.2021
​Dette er en rammeavtale hvor innholdet ikke er fullstendig fastsatt. Imidlertid er analyse av Lærlingundersøkelsen og tall fra Lærebedriftundersøkelsen sentralt.Første del av oppdraget inneholder en analyse av Lærlingundersøkelsen 2016 og 2017, samt analyse av Lærlingundersøkelsen 2018. Lærlingundersøkelsen 2018 er revidert og vil i stor grad inneholde spørsmål som skiller seg fra de tidligere undersøkelsene.