Pågående prosjekt

Evaluering av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.10.2021 -
Vil du bli varslet når det kommer nye publikasjoner i dette prosjektet?
Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google's Personvernerklæring og Vilkår for bruk er gjeldende.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis har sitt utgangspunkt i Meld. St. 6 (2019-2020) om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Gjennom kompetanseløftet skal aktører som er nærmest barna - ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene, få tilgang til kompetanse som forebygger utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging.

NTNU Samfunnsforskning skal i samarbeid med NIFU og Nordlandsforskning evaluere kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Prosjektet er helhetlig og vil både gå i dybden og bredden i kompetanseløftet og se på alle de planlagte hoveddelene;

  1. lokal kompetanseutvikling innen spesialpedagogikk og inkluderende praksis
  2. nettbaserte støtteressurser og kompetansepakker
  3. videreutdanningstilbud
  4. nettverksbygging og kompetanseutvikling i UH
  5. eventuell videreutvikling av oppfølgingsordningen.