Avsluttet prosjekt

Utviklingshemmede 20 år etter

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Periode
01.01.2011 - 31.12.2011
​I løpet av de siste åra har det oppstått en ny debatt om utviklingshemmetes levekår. Det har vært brukt overskrifter av typen ”pendelen snur”, ”reform i revers” og ”nye institusjoner”. Basert på data om utviklingshemmetes levekår fra 1989, 1994, 2001 og 2010 analyserer prosjektet trender i utviklingshemmetes levekår og tjenester gjennom en periode på 20 år. Vi tar opp spørsmål rundt boforhold, arbeid og dagaktivitet, sosiale nettverk, fritid, selvbestemmelse med mer. Det legges særlig vekt på å analysere konsekvenser av framveksten av de nye store bofellesskapene, bofellesskap som til dels er større enn noe av det HVPU bygde på 1980-tallet og som ble lagt ned av et enstemmig Storting i 1991.