Avsluttet prosjekt

Forståelse av mobbing i videregående opplæring

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Vestfold fylkeskommune
Periode
01.01.2014 - 31.07.2014
​En studie av elevers forståelse av mobbing i videregående opplæring. Utdyping av dataene i Elevundersøkelsen og hva elevene selv legger i begrepet.