Lærlingundersøkelsen 2018 : Analyser av variasjoner og sammenhenger

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-607-0
Lærlingundersøkelsen er en elektronisk basert spørreundersøkelse som skal gi lærlinger muligheten til å formidle oppfatninger om opplæringen og andre forhold som er sentrale for læringsutbyttet og læringsmiljøet. Undersøkelsen gir viktig informasjon om kvaliteten på og utfordringene for fag- og yrkesopplæringen, og gir mulighet til å sammenlikne resultater over tid og få et bilde av opplæringen som gis. Funn fra undersøkelsen kan være et viktig verktøy for både instruktører, faglige ledere og lærebedrifter og for regionale og nasjonale utdanningsmyndigheter. Lærlingundersøkelsen er revidert i 2018. Undersøkelsen er betraktelig kuttet ned i antall spørsmål og tema som betyr at resultatene, med unntak, lar seg vanskelig å direkte sammenlignes med tidligere års resultater. ​