Avsluttet prosjekt

Yrkesretting og fellesfag i videregående opplæring

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Trøndelag FoU
Periode
09.10.2013 - 31.12.2014
​Det skal gjennomføres en dybdeundersøkelse gjennom klasseromsobservasjon med påfølgende analyser og skriving.