Pågående prosjekt

Evaluering ny rammeplan SFO

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.10.2021 - 01.07.2024

Skolefritidsordningen i Norge (SFO, noen steder også kjent som Aktivitetsskole- AKS) fikk høsten 2021 ny rammeplan. Rammeplanen beskriver de overordnede linjene for hvordan SFO skal organiseres og hvordan innholdet skal være. NTNU Samfunnsforskning skal sammen med forskningsinstituttet NIFU og Stockholms Universitet følge innføringen av rammeplanen. Fører den til endringer i organisering og innhold i SFO, eller tilpasses forståelsen av rammeplanen til dagens innhold? Oppleves rammeplanen som et viktig og nyttig verktøy? Opplever man at kvaliteten i SFO blir bedre og likere over hele landet, som en følge av rammeplanen?

Prosjektet vil forsøke å besvare disse spørsmålene ved hjelp av ulike metoder. Vi vil gjennomføre egne spørreskjemaundersøkelser til ansatte og ledere ved SFO i starten og slutten av prosjektperioden, og analysere foreliggende undersøkelser av foreldre sitt syn på SFO. I 2017 til 2018 gjennomførte NTNU Samfunnsforskning og Stockholms Universitet en nasjonal evaluering av skolefritidsordningen i Norge, og funnene der var noe av bakgrunnen for at en ny rammeplan ble innført. Vi vil i evalueringen av ny rammeplan gå tilbake til noen av kommunene vi besøkte den gangen og undersøke om det har skjedd endringer på bakgrunn av rammeplanen. Vi vil gjennomføre intervjuer i SFO, og være tilstede gjennom SFO-dagen.

Prosjektnr: 3755

24. januar 2023 arrangerte vi webinaret «Kompetanse i og for SFO».

Se det på nytt her:

Vi arrangerte webinaret «Ny nasjonal rammeplan for SFO - Hvordan går det?» 15. juni 2022.

8. april 2022 arrangerte vi webinaret «SFO med internasjonale øyne: Er leken i fare?».

Vår samarbeidspartner NIFU har laget en film om prosjektet: