Ny rammeplan i SFO: Kartlegging av innføringen av ny rammeplan i SFO: Delrapport 1

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
ISBN 978-82-7570-665-0 (web)

Skolefritidsordningen (SFO) i Norge har en relativt lang historie. En vanlig linje å trekke er at ordningen strekker seg tilbake til femtitallet, og da under navnet fritidshjem.

I dag har SFO (eller Aktivitetsskolen AKS) langt på vei blitt en naturlig del av skolestarten for de fleste barn. Frem til i dag har det likevel vært få overordnede rammer for skolefritidsordningen, men dette endret seg med innføring av ny rammeplan for SFO høsten 2021.

Dette er første delrapport i evalueringen av innføringen av ny rammeplan i SFO, og rapporten er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte og ledere gjennomført vinteren 2022.