Første delnotat etter innføring av ny rammeplan i SFO er klar

Nesten alle ledere, og et flertall av de ansatte i skolen, har nå god kjennskap til den nasjonale rammeplanen for SFO som ble innført i august 2021. NTNU Samfunnsforskning evaluerer innføringen av denne rammeplanen.

«Nasjonal rammeplan for SFO ble innført i august 2021. Høsten 2021 fikk NTNU Sammfunnsforskning, i samarbeid med NIFU og Stockholms Universitet, i oppdrag å gjennomføre en evaluering av implementering av rammeplanen. Evalueringen skal gi svar på hvilke endringer som skjer i SFO som følge av ny rammeplan. Forskerne skal undersøke hvordan ny rammeplan for SFO iverksettes i praksis, blant annet hvordan den nye rammeplanen fortolkes, operasjonaliseres, og erfares av aktører på ulike nivåer i sektoren, regionalt og lokalt», står det på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Det er Utdanningsdirektoratet som er oppdragsgiver for evalueringen.

Dette statistikknotatet er første publikasjon fra prosjektet. Det vil komme tre rapporter i perioden 2022–24.

I den første rapporten pekes det på følgende hovedfunn:

  • SFO-ledere og ansatte har god kjennskap til rammeplanen.
  • Positiv vurdering av støttemateriellet til Utdanningsdirektoratet.
  • Arbeid med rammeplanen for SFO kobles ikke til arbeidet i skolen.

Last ned og les mer om den første publikasjonen i prosjektet på Utdanningsdirektoratets nettsider.