Avsluttet prosjekt

Kartlegging av systemrettet praksis ved skoler/barnehager

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.11.2014 - 31.05.2015
​Formålet med dette oppdraget er å belyse hvordan relevante aktører jobber for at skoler tilrettelegges for et større elevmangfold, og om barnehagen bidrar inn i dette arbeidet, og i så fall hvordan. Dette innebærer en kartlegging av systemrettet praksis i skoler og barnehager i kommuner som har vedvarende lavt eller synkende omfang av spesialundervisning, men også å undersøke konsekvenser av denne praksisen og se det i kontrast til øvrige kommuner.