Avsluttet prosjekt

Funksjonshemming og livsløp

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Periode
01.11.2011 - 30.06.2013

​Prosjektet er en videreføring av det longitudinale prosjektet “Å vokse opp med funksjonshemming”, hvor vi følger de samme barna med nedsatt funksjonsevne og deres familier gjennom hele oppveksten. Barna er nå 17-19 år og prosjektetdokumenterer situasjonen til ungdom med nedsatt funksjonsevne og deres familier og utvikling over tid og ser på ungdommens situasjon på terskelen til voksenlivet.