Avsluttet prosjekt

Vokse opp med funksjonshemming

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd, Helsedirektoratet
Periode
31.12.1998 - 26.03.2012
​Prosjektet er en longitudinell studie som startet i 1998. En følger funksjonshemmete barn født fra 1993-98 gjennom oppveksten, med datainnsamling ca hvert fjerde år. Prosjektet inkluderer barn med fysisk funksjonshemming, lærehemming og sammensatte funksjonsvansker. Det inngår en kvalitativ studie av 31 familier i Sør-Trøndelag, og spørreskjemaundersøkelser til drøyt 600 familier i landets øvrige fylker. Prosjektet tar opp en lang rekke tema av relevans for barns oppvekst og familier med funksjonshemmete barn. Det gjelder blant annet spørsmål om inkludering i barnehage og skole, jevnalderrelasjoner, familiens møte med hjelpeapparatet, foreldres yrkesdeltakelse, samliv og samlivsbrudd. For tiden arbeides med den fjerde delen av undersøkelsen, mens barna er i ungdomsskolen.

Se også prosjektet "Funksjonshemming og livsløp"
​Prosjektet er en videreføring av det longitudinale prosjektet “Å vokse opp med funksjonshemming”, hvor vi følger de samme barna med nedsatt funksjonsevne og deres familier gjennom hele oppveksten.