Ulike faktorer assosiert med avhengighetsproblematikk og pengebruk i Fortnite Battle Royale

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
ISBN 978-82-7570-728-2 (web)

Denne rapporten presenterer funn fra en undersøkelse om belønningsmekanismer, problematisk spilling og pengebruk i gaming. Undersøkelsen er finansiert av Medietilsynet, og omhandler Fortnite Battle Royale (FBR).

Prosjektet er gjennomført fra mars til desember 2022, og er basert på en spørreundersøkelse til voksne spillere av Fortnite Battle Royale.
Prosjektmedarbeidere har vært forsker Mari Øverland og forsker 1 Christian Wendelborg, NTNU Samfunnsforskning. Prosjektleder har vært seniorforsker Beate Wold Hygen, NTNU Samfunnsforskning.