Mari Bore Øverland

Mari Bore Øverland er forsker 3 ved Mangfold og Inkludering, og har erfaring fra migrasjonsforskning, intervjuforskning og kvalitativ metode. Hun har en mastergrad fra NTNU i Globalization, Transnationalism and Culture, og har bakgrunn i organisasjonsarbeid i Leger uten Grenser og Amnesty. Tema som innvandring, kvalifisering, integrering og diskriminering har vært gjennomgående i prosjektene hun har jobbet på.

Nylig har hun hatt ansvar for prosjektet «Fagrelevant kvalifisering gjennom internships for flyktninger med medbrakt kompetanse», i samarbeid med Trondheim kommune. Der hun fulgte et kvalifiseringstilbud for flyktninger med medbrakt høyere utdanning. I dette prosjektet hadde hun ansvar for prosjektledelse, datainnsamling i form av intervju og observasjon, rapportskriving og formidling i form av webinar og podcast.