Mangfold i statlig sektor : Tiltak, forutsetninger og gevinster

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
Denne rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag om mangfoldstiltak i statlig sektor. Bakgrunnen for oppdraget er at det statlige mangfoldsnettverket ønsker økt kunnskap om mangfoldsarbeid i staten, samt tilgang til erfaringer med tiltak som kan bidra til å forbedre statens mangfoldsarbeid. Fokuset i rapporten er derfor på tiltak som fremmer mangfold, og som kan hjelpe statlige virksomheter med mangfoldsarbeid i praksis.