Nylig avsluttet

Hva er mangfoldsledelse og hvordan virker det? (Manglede)

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Periode
01.04.2023 - 01.04.2024
Prosjektets økonomiske ramme
kr 1 400 000,-

Formålet med prosjektet er å identifisere hva mangfoldsledelse er og gi kunnskap om hvorvidt og eventuelt hvordan mangfoldsledelse fører til økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn, et mer inkluderende arbeidsmiljø, og bedre bruk av medarbeideres kompetanse. Bakgrunnen er at det finnes ulike og til dels uklare definisjoner på hva mangfoldsledelse er og lite forskningsbasert kunnskap om hvorvidt og eventuelt på hvilke måter utøvelse av mangfoldsledelse gir faktiske endringer i form av for eksempel økt rekruttering og styrket karriereutvikling for personer med innvandrerbakgrunn eller økt opplevelse av inkludering og tilhørighet for ansatte med innvandrerbakgrunn. Prosjektet skal lage en kunnskapsoppsummering med oversikt over eksisterende litteratur og kunnskapshull når det gjelder mangfoldsledelse, utvikle et forslag til måleparametere for utøvelse av mangfoldsledelse på virksomhetsnivå, og gi kunnskap om hvorvidt/hvordan mangfoldsledelse virker inn på mangfold og inkludering i virksomheter og hvordan mangfoldsledelse utøves i praksis.