Kan ikke reise - får ikke bli : Mottaksliv for tidligere enslige mindreårige på voksenmottak

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-632-2
​​Denne rapporten sammenfatter funn fra prosjektet «18 år og helt på egenhånd?», initiert av Redd Barna og finansiert av Stiftelsen Dam. Hovedformålet med prosjektet var å få innsikt i hvordan enslige mindreårige med begrenset eller uavklart oppholdstillatelse, opplever situasjonen etter at de fylte 18 år og ble flyttet til voksenmottak. Der forventes de å klare seg selv, uten noen form for ekstra oppfølging fra voksne. Bakgrunnen for rapporten er en sterk og økende bekymring blant Redd Barnas frivillige, mottaksansatte og samarbeidspartnere for denne gruppen ungdommer. ​