Pågående prosjekt

Følgeevaluering av tiltak for økt mangfold i arbeidslivet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Periode
01.01.2021 - 12.12.2024

Prosjektet Følgeevaluering av tiltak for økt mangfold i arbeidslivet skal gjennomføres i perioden 2021-2024 på oppdrag fra IMDi. Formålet med prosjektet er å gi kunnskap om i hvilken grad og på hvilke måter iverksatte tiltak for økt mangfold i arbeidslivet bidrar til å oppnå ønskede resultater og effekter, og det er primært fire tiltak/virkemidler igangsatt av IMDi som skal evalueres:

  • mangfoldsprisen
  • tilskuddsordning for virksomheter
  • veiledningstjeneste for arbeidsgivere
  • informasjonskampanje

I tillegg ønsker oppdragsgiver en breddekartlegging av mangfoldsarbeid i norske virksomheter mer generelt. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforsking og Oxford Research.