Nylig avsluttet

Følgeevaluering av prøveordningen for å styrke små og nystartede organisasjoner på integreringsfeltet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Periode
01.04.2023 - 01.04.2024
Prosjektets økonomiske ramme
kr 1 500 000,-

Prosjektet skal evaluere IMDis prøveordning for å styrke små og nystartede organisasjoner på integreringsfeltet. Bakgrunnen for prøveordningen er et ønske om å styrke og synliggjøre disse organisasjonene gjennom kompetanseheving, mentorering og tilretteleggelse for mer samarbeid. Prosjektet skal gi kunnskap om hvorvidt og på hvilke måter prøveordningen bidrar til denne målsetningen, og samle erfaringer og gode eksempler på samhandling mellom organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner som har blitt til som et resultat av prøveordningen. Prosjektet følger 9 organisasjoner gjennom prøveordningsperioden, og samler data gjennom kvalitative intervjuer og feltarbeid/observasjon. Intervjuene har fokus på organisasjonenes mål, forventinger og utfordringer, deres erfaringer med deltakelse i prøveordningen, og konkrete resultater av deltakelsen.