Koronapandemien i grunnskolen - håndtering og konsekvenser

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-646-9
​Den 12. mars 2020 stengte alle landets grunnskoler på grunn av COVID-19 pandemien. I denne rapporten presenteres resultater fra en bred gjennomgang av foreliggende studier knyttet til pandemien og grunnskolenes håndtering, sammen med resultater fra et omfattende egeninnsamlet datamateriale. Det overordnede formålet med prosjektet har vært å innhente kunnskap om hvordan opplæringen ble organisert og ledet og hvordan ulike aktører opplevde nedstengningen og påfølgende åpning. Særlig viktig har det vært å få frem konsekvenser for elevene og hvordan elevene opplevde situasjonen. I tillegg har det vært et mål å trekke frem hvilke muligheter og utfordringer krisen og håndteringen av den utløste for å peke på viktige læringspunkter for fremtiden.