Analyser av indekser på Skoleporten 2020 : Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7.trinn, 10. trinn og Vg1

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-645-2
Denne rapporten analyserer indeksene som er presentert i Skoleporten med utgangspunkt i data fra Elevundersøkelsen 2020. Analysene i rapporten er gjort på fylkes- og nasjonalt nivå og kun for de trinnene hvor Elevundersøkelsen er obligatorisk. Det vil si 7. og 10. trinn, samt Vg1. Alle resultater blir sammenlignet med Elevundersøkelsen 2016 og senere. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomførelsen av Elevundersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ansvaret for å analysere og rapportere resultatene. Denne rapporten er en del av den årlige rapporteringen fra Elevundersøkelsen.