Mellom system og individ : En studie av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering innen fagområdene syn, sammensatte lærevansker og språk og tale

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-572-
​Denne rapporten presenterer resultatene fra en gjennomgang av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering på fagområdene syn, sammensatte lærevansker og språk og tale. Arbeidet ble gjennomført av NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Statped. Datainnsamling og analyse ble gjennomført i perioden mars 2018 til oktober 2018.​