Avsluttet prosjekt

Barrierer mot deltakelse

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Helsedirektoratet og NTNU Samfunnsforskning
Periode
01.01.2000 - 01.01.2002

Publikasjoner
tilknyttet dette
prosjektet