Barrierer mot deltakelse

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-225-6
​Denne rapporten er en dokumentasjonsrapport for fjerde fase av prosjektet ”Å vokse opp med funksjonshemming i dagens Norge.” Dette er et longitudinalt prosjekt hvor vi følger de samme familiene som har barn med nedsatt funksjonsevne gjennom hele oppveksten. Det har tidligere vært gjennomført tre datainnsamlinger og denne rapporten omhandler den fjerde datainnsamlingsrunden. Dette prosjektet er opprinnelig finansiert av Norges Forskningsråd, men denne fjerde runden er finansiert av NTNU samfunnsforskning og Helsedirektoratet.