Avsluttet prosjekt

FNs konvensjon - bedring av statistikkgrunnlag

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Periode
01.08.2016 - 31.12.2016
Bakgrunnen for prosjektet er at Norge i 2013 ratifiserte FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, og sendte inn sin første rapport om iverksettingen av konvensjonen i juni 2015. Denne rapporten møtte til dels sterk kritikk fra parallelle rapporter fra «det sivile samfunn» (i praksis funksjonshemmetes organisasjoner) og et oppnevnt uavhengig organ (Likestillings- og diskrimineringsombudet). Kritikken tok opp ulike element, men begge la stor vekt på mangelen på konkret dokumentasjon og statistikk om funksjonshemmetes livssituasjon. Hensikten med prosjektet er å 1) vurdere bruken av statistikk i Norges rapport, gjerne sammenlignet med rapporter fra andre land, 2) gjøre vurderinger av tilgjengelig statistikk og forskning som kunne ha styrket rapporten, 3) gi en beskrivelse av områder der det mangler statistikk og hvordan det kan bøtes på, og eventuelt utarbeide forslag til slik statistikk.