Læringsmiljøprosjektet : Sluttrapport for evalueringen av Læringsmiljøprosjektet

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-562-2
​Læringsmiljøprosjektet var et prosjekt som skulle tilbys skoler med vedvarende høye mobbetall. Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag høsten 2013 å iverksette prosjektet i utvalgte kommuner. Hensikten med å identifisere disse var å tilby skolene og de respektive kommunene ekstra hjelp til å redusere mobbingen gjennom målrettede tiltak. Prosjektet gikk under navnet Læringsmiljøprosjektet, og Læringsmiljøsenteret ble tildelt en sentral rolle i veiledning av kommunene. NTNU Samfunnsforskning fikk i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å evaluere de kommunene som deltok i pulje 1, 2 og 3. Gjennom en rekke datainnsamlingsmetoder har vi skaffet informasjon om hvordan de ulike aktørene har erfart prosjektet og hvordan målene har blitt nådd.​