Mobbing og arbeidsro i skolen: Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2022/23

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
SBN 978-82-7570-713-8 (web)

Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2022/23 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser der det er mulig.

Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2022. I tillegg ser vi på hvordan elevvurderingene, relatert til mobbing og arbeidsro har utviklet seg over tid. Resultatene sees i sammenheng med tidligere års elevundersøkelser og analyseres i forhold til disse. Dette er elevundersøkelser fra 2009 til 2021, avhengig hvor sammenlignbare tallene er med tidligere undersøkelser.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn opp til videregående opplæring skal få si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn, samt for vg1, mens det er frivillig å delta for øvrige trinn. I Elevundersøkelsen er det spurt om elevene er mobbet av medelever, om en er digitalt mobbet av elever som går på skolen og om en er mobbet av voksne på skolen. Når vi summerer opp alle elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i
måneden eller oftere, får vi et samlemål som vi har kalt Mobbing på skolen. Dette samlemålet blir nærmere forklart i kapittel 2.