Mangfold og inkludering

En avdeling ved NTNU Samfunnsforskning

Om oss

Målet om inkludering og deltagelse omfatter alle, uansett bakgrunn, forutsetninger og funksjonsevne. Økt etnisk mangfold og større bevissthet om det som bidrar til marginalisering og utstenging er et viktig utgangspunkt for forskningen og aktiviteten ved NTNU Samfunnsforsknings avdeling Mangfold og inkludering.

Forskerne ved Mangfold og inkludering er opptatt av at forskningen skal ha politisk relevans og bidra til forbedringer av både velferdsordninger og samfunnsmessige vilkår for grupper som faller utenfor.

Mangfold og inkludering

De siste årene har avdelingen samlet forskningen omkring fire hovedområder, som alle kan oppsummeres å dreie seg om studier av velferdspolitikk og -praksis, og ikke minst om hvordan disse områdene påvirker brukerne.

De fire områdene er innvandring og flyktningrelaterte tema, funksjonshemming og samfunn, skole og utdanningsforskning og barnevern. Mangfold og inkludering forsker også på integrering, barn, ungdom og gaming, familier og deres møter med barnevernet, velferdspolitikk og levekår.

Mangfold og inkludering er et levende og konkurransedyktig fagmiljø som hevder seg nasjonalt og internasjonalt, og en kvalifiseringsarena der forskere på alle nivåer kan møte og mestre nye utfordringer.

Avdelingens ansatte har kompetanse og bakgrunn fra felt som sosiologi, helsevitenskap, sosialt arbeid, funksjonshemming og samfunn, pedagogikk, psykologi, sosialantropologi og filosofi.

Forskningssjef for Mangfold og Inkludering:

Besøksadresse:
NTNU Samfunnsforsknings hovedbygg
Dragvoll Allé 38 B, 7491 Trondheim