Pågående prosjekt

FINNUT - Samarbeid om opplæring for unge minoritetsspråklige

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norsk forskningsråd / Trøndelag fylkeskommune
Periode
10.08.2019 - 01.10.2024
Vil du bli varslet når det kommer nye publikasjoner i dette prosjektet?
Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google's Personvernerklæring og Vilkår for bruk er gjeldende.

FINNUT - Samarbeid om opplæring for unge minoritetsspråklige

Målgruppa for dette prosjektet er ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn som har bodd kort tid i Norge. Prosjektet handler om forsøk med nye opplæringsformer for denne gruppa, og nye måter å organisere og tilrettelegge selve opplæringssituasjonen på. Stikkord er helhetstenking, samarbeid på tvers av etats- og forvaltningsnivåer, differensiering og skreddersøm. Dette er noe av bakgrunnen for flere innovasjonsprosjekter i Trøndelag i skjæringspunktet voksenopplæring – videregående opplæring – arbeidsliv. Denne prosjektsøknaden omfatter samarbeidsforsøk ved Trondheim voksenopplæringssenter og fire videregående skoler i Trondheim, samt videregående skoler i to mindre kommuner nord i Trøndelag.

Prosjektet er delt inn i tre arbeidspakker med følgende fokusområder:

  • Den første handler om opplæringstilbudet til minoritetsungdom på videregående skoler i Trondheim – et samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen (MinoUng).

  • Den andre arbeidspakken handler om minoritetselever med behov for mer rådgiving/karriereveiledning, og lengre og mer arbeidsrettede opplæringsløp (Lange løp.

  • Den tredje arbeidspakken sammenligner opplæringstilbudet i Trondheim med tilbud til samme målgruppe i en mindre og en mellomstor kommune og bidrar derved til et komparativt blikk.