Avsluttet prosjekt

LASH FIRE

Bidragsytere
Oppdragsgiver
RISE
Periode
01.09.2019 - 01.09.2023
Avdeling
Studio Apertura

Målsettingen med LASH FIRE er å styrke brannberedskapen og brannhåndteringen på bil-, laste- og passasjerferger, og danne grunnlag for styrking av internasjonalt IMO-regelverk på dette området.