Martin Rasmussen Skogstad

Martin Rasmussen Skogstad (tidligere Martin Rasmussen) har en master i helse-, organisasjons-, og kommunikasjonspsykologi og ph.d. i psykologi innen Human factors and menneskelig pålitelighetsanalyse (Human Reliability Analysis).

Han arbeider både kvalitativt og kvantitativt, men føler seg mest hjemme innen statistikk og kvantitativ metode og har undervist i det ved Institutt for Psykologi ved NTNU siden 2013.

Forskningsinteressene er sikkerhet, risiko, ny teknologi og menneskelig prestasjon.

Publikasjoner