Pågående prosjekt

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NFR/Sintef Energi
Periode
01.09.2016 - 01.09.2024
Avdeling
Studio Apertura
​Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future/HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens mest grønne industri. Dette er et FME-senter som er finansiert gjennom NFR og ledet av SINTEF Energi. NTNU Samfunnsforskning leder en arbeidspakke som fokuserer på samfunns- organisasjonelle og sosiotekniske aspekt ved energieffektivisering.