Avsluttet prosjekt

Power 2 X (P2X) – The hydrogen case

Bidragsytere
Oppdragsgiver
DBI (Dansk Branninstitutt) og NTNU Samfunnsforskning
Periode
01.04.2021 - 01.12.2021
Avdeling
Studio Apertura

I Danmark blir Power-to-X (P2X) brukt om omstillingen som skal bidra til en grønn og klimanøytral fremtid. DBI (Dansk Branninstitutt) arbeider med prosjekter relatert til P2X-satsningen. De tok i begynnelsen av 2021 kontakt med NTNU Samfunnsforskning for å få til et komparativt prosjekt om grønn omstilling med utgangspunkt i innføring av hydrogen som energikilde.

Hvordan forholder danske og norske bedrifter, myndigheter og lokale aktører seg til denne utviklingen? Hvilke push-faktorer og barrierer står på spill i P2X-økosystemet, og hva med risikovurderinger og sikkerhet i de nye teknologiene og infrastrukturene? Hvor går veien videre?

Dette ville både DBI og Norsk NTNU Samfunnsforskning gjerne vite mer om! Vi har derfor inngått et samarbeid og intervjuet mer enn 20 sentrale interessenter i P2X verdikjeden på tvers av selskaper, myndigheter og institusjoner i både Norge og Danmark for å kartlegge deres erfaringer med policyer og godkjenningsprosesser. Vi har intervjuet sammenlignbare aktører i begge land i en "speilvendt" studie. Disse ‘speilintervjuene’ har gitt oss en dypere innsikt i hvordan risikoen ved overgang til grønne energibærere vurderes på tvers av land, hva vi kan lære av hverandre, hvilke utfordringer som finnes og hvordan disse kan overvinnes til fordel for den grønne omstillingen.