Evaluering av Enovas passivhusprogram

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-412-0
Avdeling
Studio Apertura
​​​​NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura har i samarbeid med Rambøll og SINTEF Byggforsk evaluert Enovas støtteprogram for nye og eksisterende bygninger som oppgraderes eller bygges på passivhus- eller lavenergibyggnivå. Evalueringens formål er definert som å skulle dokumentere markedsendringen som støtteprogrammet har ført til. Dette er en type analyse som ikke besvares gjennom gradering av suksess, men heller ved å løfte frem ulike endringer og konsekvenser ved programmet – og dessuten underliggende sammenhenger. Vi har viet størsteparten av denne rapporten til kartleggingen og analyser av markedsendringer, og har som en målsetning å løfte frem både sentrale kontroverser og suksesskriterier for programmet. En konsekvens er at evalueringens måltall og indikatorer i seg selv er gjenstand for diskusjon og slik ikke kan forstås som å slå fast graden av suksess for programmet med stor sikkerhet. Det har slik vist seg å være viktigere å forstå hvordan og på hvilket grunnlag programmet har virket på markedet, enn i ​hvor stor grad det har virket.