Avsluttet prosjekt

Managing Transport Safety

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Sintef (NFR)
Periode
01.06.2015 - 21.12.2017
Avdeling
Studio Apertura
Transportsektoren har gjennomgått store endringer i løpet av de siste tiårene. Alle transportgrenene (vei, sjø, luft og bane) er utsatt for ulike grader og former for global konkurranse, noe som har medført restruktureringer, kostnadskutt og søking etter nye forretningsmodeller som kan gi konkurransefortrinn. I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan transportselskaper og myndigheter kan bidra til å skape gode rammebetingelser for sikkerhet i en slik situasjon med global konkurranse. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sintef som leder prosjektet. Vi har ansvaret for en delstudie som tar for seg maritim sektor. Forskningsrådet finansierer prosjektet.