Avsluttet prosjekt

Samordnet beredskapsarbeid i Trondheim kommune

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Trondheim Kommune
Periode
01.01.2021 - 01.12.2021
Avdeling
Studio Apertura

Koronakrisen har vært en ekstrem situasjon på mange måter. Norske kommuner er ikke noe unntak fra dette. Krisen krever på den ene siden høy og langvarig ekstern innsats for å holde kontroll over smittesituasjonen blant kommunens innbyggere, og samordning og samarbeid med nasjonale myndigheter, næringsliv etc. I tillegg innebærer krisen et høyt internt samordningsbehov i kommunen som organisasjon. Omdisponering av personell, kapasitets- og kontinuitetsplanlegging, og interne smitteverntiltak er eksempler på oppgaver som må håndteres på tvers av sektorene i kommunen.

I dette prosjektet fulgte vi kommunens interne samordningsgruppe gjennom observasjon og intervjuer. Dette var en struktur som vokste raskt frem som et verktøy for å styrke kommunens adaptive kapasitet gjennom krisen. Gjennom å sitte tett på gruppen og fasilitere jevnlige refleksjonsmøter, kunne vi analysere arbeidsform i gruppen og effektene av tverrsektoriell samordning i ulike stadier av krisen. Dette ga unik innsikt, ikke bare om samordning i krisen, men var også en basis for å vurdere videre utvikling av samordning i en ny normalsituasjon og fremtidige kriser.