Evaluering av pilotprosjekt: ICDP - et veiledningsprogram for 8. trinnsforeldre i Frøya kommune

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-93343-31-8
Avdeling
Studio Apertura
​Denne rapporten presenterer evalueringen som er gjort av foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP) for 8. trinnsforeldre i Frøya kommune. Kommunen har som mål å tilby ICDP til alle foreldre som er bosatt på Frøya, og har nå gjennomført første runde med ICDP som en pilot. Evalueringen av piloten skal bidra til videreutviklingen av tiltaket i kommunen. Rapporten beskriver ICDP som foreldreveiledningstiltak, samt evaluerer gjennomføringen av tiltaket med fokus på oppbygning/struktur av samlingene, foreldrenes opplevde utbytte av deltakelse, samt foreldrenes opplevde utbytte for sine ungdommer. Oppsummert viser resultatene at foreldrene som har deltatt på ICDP-samlingene sitter igjen med en større trygghet i rollen som foreldre, en større ro på at de er flere foreldre som står i like utfordringer, og at man gjennom refleksjoner og samtaler med andre foreldre blir mer «rustet» til å møte hverdagslige utfordringer. Til slutt i rapporten oppsummeres funnene, og det blir fremmet anbefalinger for videre implementering av ICDP foreldreveiledningsprogram i Frøya kommune.