Avsluttet prosjekt

FIRE 21

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Nordforsk
Periode
01.01.2021 - 01.01.2024
Avdeling
Studio Apertura

Fokus for FIRE21 er problemløsning i Brann- og redningsetaten i det 21. århundre. Dette er et fireårig forskningsprosjekt som undersøker organisering av brann- og redningsvesen i Sverige, Norge og Danmark, hvilke aktører de formelt og uformelt samarbeider med og også hvordan brann og redningsetaten forbereder seg på nye utfordringer knyttet til klimaendringer, endret trusselbilder og omstilling til grønne energibærere. Hvor stabile er dagens nettverk? Vil disse nettverkene opptre som forventet under en hendelse? Støtter disse nettverkene formelle og eksisterende strukturer eller oppmuntrer de til nye?

Prosjektet er finansiert av Nordforsk og er et samarbeid mellom Sverige (Universitetet i Lund, RISE Sverige), Norge (NTNU Samfunnsforskning, NTNU, RISE Norge) og Danmark (DTU - Danmarks Tekniske Universitet).

Målet med forskningen i FIRE21 er å legge til rette for en effektiv brann- og redningstjeneste i fremtiden. Forskningen skal avklare hvilke kvaliteter og egenskaper som best støtter opp om brann- og redningsvesen oppgaver nå og i fremtiden. Forskningen tar også sikte på å identifisere viktige ressurser for brann- og redningsvesen lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. FIRE21 forventes å gi innsikt som gjelder utenfor landegrensene.