Avsluttet prosjekt

Translating HSE culture in the petroleum industry (TRACULT)

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
01.01.2012 - 31.12.2015
Avdeling
Studio Apertura
Tracult Newsletter - Spring 2014 I forskrifts form er oljeindustrien pålagt å ha en god HMS-kultur. I TRACULT-prosjektet vil det bli studert hvordan de forskjellige selskapene har tolket denne delen av forskriften, hvordan den er satt ut i livet og fulgt opp. Kultur er intuitivt viktig for sikkerheten, men er samtidig et vagt og abstrakt begrep som kan tolkes og operasjonaliseres på potensielt veldig ulike vis. I prosjektet blir det også sett på om selskapene har noe å lære av hverandre når det gjelder praktiseringen av forskriften. Dette kan være særlig viktig fordi flere nye selskaper har kommet inn på norsk sokkel. Det vil bli lagt vekt på å spre kunnskapen underveis i prosjektet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Safetec og Universitetet i Tromsø.​ You find the project database here