– Mer oppmerksomhet må rettes mot security og nye typer trusler

Sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene, observasjoner av uidentifiserbare droner rundt norske olje- og gassinstallasjoner og den geopolitiske situasjonen i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina har intensivert arbeidet med sikkerheten til petroleumsinfrastruktur i og fra Norge. Denne infrastrukturen er kritisk for europeisk energisikkerhet, og viktig for norsk økonomi. Hvordan kan vi forhindre og forebygge fremtidige hendelser der energiinfrastruktur rammes?

Portrettbilde av Susanne Therese Hansen. Foto.
Susanne Therese Hansen er forsker ved NTNU Samfunnsforsknings Studio Apertura, og er prosjektleder for INTERSECT.

– Forutsetningen for å klare dette er samarbeid og koordinering av innsats mellom funksjonelt ulike aktører på ulike nivå, sier prosjektleder for forskningsprosjektet INTERSECT, Susanne Therese Hansen.

INTERSECT er et nyoppstartet prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektets formål er å utforske hvordan det institusjonelle miljøet rundt petroleumsinfrastrukturen samarbeider, og kan samarbeide, om sikkerhet (her forstått som «security», eller sikring).

Hansen påpeker at dette sikkerhetsarbeidet omfatter mange aktører. Blant annet må norske myndighetsaktører, næringsliv og internasjonale organisasjoner samarbeide og koordinere innsatsen om man skal lykkes.

Samarbeid og koordinering mellom ulike politikknivå og ulike sektorer, inkludert NATO, EU, norske statlige institusjoner, tilsynsmyndigheter og petroleumsselskaper, er helt sentralt for problemstillinger rundt sikkerheten til petroleumsinfrastrukturen.

– Samarbeid mellom så ulike aktører kan imidlertid være utfordrende, ettersom aktørene har ulike mandat, målsettinger og kulturer. INTERSECT fokuserer på å identifisere og å finne løsninger på politiske, regulatoriske, organisatoriske og kulturelle samarbeidsbarrierer rundt sikkerhetsproblematikk, sier Hansen.

Faglig og kulturell endring for petroleumssektoren

I tillegg til å studere samarbeidet mellom organisasjoner på ulike analysenivå, skal INTERSECT også studere sikringsarbeidet innad i enkeltnivå, eksempelvis i selskaper i petroleumsindustrien.

Hansen peker på selskapene som eier petroleumsinfrastrukturen som et eksempel. Disse står overfor en omstilling i sitt arbeid med sikkerhet, fordi den geopolitiske situasjonen nå har endret seg.

– For selskapene er konsekvensene av de nye geopolitiske forholdene betydelige, ettersom mer oppmerksomhet må rettes mot security og nye typer risikobilder. Dette innebærer en betydelig faglig og kulturell endring i en sektor som tradisjonelt har vært tungt orientert mot safety, snarere enn security, sier hun.

Ansetter stipendiat

INTERSECT skal pågå ut 2027. I tillegg til NTNU Samfunnsforskning AS, bidrar Universitetet i Stavanger, SINTEF Digital, Gassco, Vår Energi og Equinor inn i prosjektet som partnere.

I prosjektet inngår også flere doktorgradsstillinger. To stillinger ved Universitetet i Stavanger ble utlyst tidligere i år, og nå er Hansen også på jakt etter en stipendiat som skal ha sitt arbeidssted ved NTNU Samfunnsforskning AS.

Doktorgradsstipendiaten vil forske på sikkerhetsarbeid i skjæringspunktet mellom politikk- og samfunnsnivå, sektorer og fagområdene safety og security, og stillingen har søknadsfrist 29. februar. Hansen håper på mange gode søkere til stillingen, hvor den som tilsettes vil ha mulighet til fast ansettelse etter endt doktorgradsløp.

Vil du vite mer? Kontakt oss!