Avsluttet prosjekt

Merkostnader til ivaretagelse av tospråklighet i forvaltningsområdet for samisk språk

Bidragsytere
 • Mads Fjeld Wold
  Prosjektleder
 • Kaja von der Leyen
  Prosjektdeltager
 • Per Tovmo, NTNU Institutt for samfunnsøkonomi
  Prosjektdeltager
 • Kevin Johansen, Statsforvalteren i Nordland
  Prosjektdeltager
Oppdragsgiver
KS
Periode
01.09.2023 - 01.12.2023
Prosjektets økonomiske ramme
kr 500 000,-

I dette prosjektet skal vi kartlegge kostnader og finansieringsmekanismer knyttet til forpliktelsene det medfører å være samisk språkforvaltningskommune. Vi skal bruke offentlig statistikk til å undersøke hvilke utgifter kommunene har som følge av tospråklige aktiviteter, og vi vil dokumentere hvordan disse finansieres. I prosjektet har vi også planlagt å gjennomføre intervjuer med et utvalg av kommunene som inngår i det samiske språkforvaltningsområdet for, blant annet, å høre hvordan de selv opplever finansieringssituasjonen.