Mads Fjeld Wold

Mads Wold er utdannet siviløkonom fra NHH og ansatt som forsker III ved Senter for Økonomisk Forskning. Hans forskningsinteresser omfatter hovedsakelig miljø- or ressursøkonomi. I doktorgraden sin fra NHH skrev Mads om fiskeriøkonomi der fokuset var på eierskap til fangstrettigheter og investeringsadferd i fiskeriflåten. Han ble ansatt hos NTNU Samfunnsforskning i desember 2021 og har siden da jobbet med kommunal låneforvaltning og drivere bak kommunale investeringer.