Nr. 2/22: Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2019-2020

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
ISBN: 978-82-7570-690-2 / ISSN: 1892-7661

Utgangspunktet for dette prosjektet er tidligere prosjekter utført av Borge, Pettersen og Tovmo (2011), Borge og Pettersen (2012, 2016), Borge, Nyhus og Pettersen (2014), Borge, Kråkenes og Pettersen (2016) og Borge, Kråkenes og Nyhus (2018, 2019, 2020, 2021). Formålet med prosjektene har vært å få mer kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklingen i de kommunale tjenestene, samt å utvikle et årlig beregningsopplegg for den enkelte kommune og kommunene som helhet. Det var ønskelig at beregningsopplegget skulle kunne benyttes til å illustrere effektivitet og effektivitetsutvikling i enkeltsektorer og for kommunene som helhet. I denne rapporten presenter vi oppdaterte beregninger for 2019 og 2020.